Loading...
Železničné stavby2018-05-22T10:42:52+00:00

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená 1.8.1996. V súčasnej dobe máme asi 160 pracovníkov, s bohatými skúsenosťami a vysokou kvalifikáciou pre výkon svojej činnosti, väčšie množstvo špeciálnych traťových strojov na zabezpečenie svojej činnosti. Naši pracovníci sa dlhodobo venujú práci na železničných tratiach na Slovensku, z čoho plynú bohaté skúsenosti pri výstavbách a rekonštrukciách tratí ŽSR. Skúsenosti vedenia a pracovníkov spoločnosti sú stále doplňované presadzovaním progresívnych a nových technológií a technologických postupov pri budovaní a rekonštrukcií tratí ŽSR.

Jedným z najdôležitejších krokov, ktoré je vhodné vyzdvihnúť je najmä zvládnutie technológie výstavby vysokorýchlostných tratí ŽSR, ďalej vybudovanie strediska na zváranie koľajníc a defektoskopického strediska na kontrolu zvarov a kovových konštrukcií nedeštruktívnou metódou.

Počas svojej existencie sme získali certifikáty systému manažérstva kvality ISO 9001:2000, certifikát ISO 14001:2004 a certifikát OHSAS 18001:2007 na komplexné riadenie kvality pri výstavbe a rekonštrukcii železničného zvršku, pri zváraní koľajníc termitom aj odporom a pri nedeštruktívnom skúšaní zvarov a koľajníc, s dôrazom na ochranu pracovníkov, bezpečnosť práce a životného prostredia.

Certifikáty kladú vysoké nároky na všetkých pracovníkov a dodržiavanie podmienok certifikátov prispieva významnou mierou k zvyšovaniu kvality našej práce.

ČINNOSTI

Výstavba, rekonštrukcia a oprava železničných tratí, výhybiek, výhybkových rozvetvení vrátane modernizácie vysokorýchlostných železničných koridorov.

Výstavba, rekonštrukcia priepustov, oporných a zárubných múrov, nástupíšť, rámp a železničných prejazdov všetkých typov.

Zriaďovanie sanačných vrstiev podvalového podložia klasicky, metódou obrácania vrstiev a budovanie odvodňovacích systémov.

Budovanie bezstykovej koľaje, zváranie výhybiek termitom a odporovým spôsobom.

Nedeštruktívne skúšanie dráhových, oceľových, mostových konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel ultrazvukovou metódou.

Opravné práce traťovými a zemnými strojmi na železničnom spodku a zvršku, opravy geometrickej polohy koľaje, čistenie koľajového lôžka, regenerácia jazykov a srdcoviek na výhybkách, montáž demontáž a regenerácia koľajových polí.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Obnova koľaje č.1 Ružomberok – Ľubochňa. 2002-2004

Komplexná rekonštrukcia koľaje č.2. Traťový úsek železničná stanica Družstevná pri Hornáde – železničná stanica Kysak. 2001-2003

ŽSR

Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č1, Spišská Nová Ves – Vydrník. 2005

ŽSR

Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č1,2 železničná stanica Kraľovany a koľají č.1,2 Kraľovany – Turany. 2005-2006

ŽSR

ŽSR, železničná stanica Prešov – peronizácia. 2006-2007

ŽSR

Obnova koľaječ.2 Východná – Kráľová Lehota. 2002

ŽSR

Železničná stanica Krásna nad Hornádom, komplexná rekonštrukcia výhybiek so sanáciou podvalového podložia. 2002

ŽSR

Komplexná rekonštrukcia nástupíšť, TEŽ v železničnej stanici Štrbské Pleso. 2001-2003

ŽSR

Oceliareň Strážske – kompletná výstavba vlečky

ŽSR
Komplexná rekonštrukcia výhybiek v železničných staniciach Streda nad Bodrogom, Pribeník
ŽSR
Komplexná rekonštrukcia nástupíšť Tatranských elektrických železníc :  Štrbské Pleso a Starý Smokovec
ŽSR

Komplexná rekonštrukcia nástupíšť v železničnej stanici Poprad-Tatry a Vrútky

ŽSR
Obnova koľajovej trate širokého rozchodu  v úseku štátna hranica s Ukrajinou až Veľké Kapušany a na úseku Slanec-Slančík
ŽSR

CERTIFIKÁTY

ISO 9001 ISO 9001

ISO 3834ISO 3834

ISO 14001ISO 14001

OHSAS 18001 OHSAS 18001

Certifikát spoľahlivého partneraCertifikát spoľahlivého partnera

KONTAKT