Vážení priatelia, obchodní partneri !    

Dovoľte aby sme Vám touto cestou predstavili našu spoločnosť:


ŽELEZNIČNÉ STAVBY, akciová spoločnosť Košice.   

 

Spoločnosť bola založená 1.8.1996. V súčasnej dobe máme asi 160 pracovníkov, s bohatými skúsenosťami a vysokou kvalifikáciou pre výkon svojej činnosti, väčšie množstvo špeciálnych traťových strojov na zabezpečenie svojej činnosti. Naši pracovníci sa dlhodobo venujú práci na železničných tratiach na Slovensku, z čoho plynú bohaté skúsenosti pri výstavbách a rekonštrukciách tratí ŽSR. Skúsenosti vedenia a pracovníkov spoločnosti sú stále doplňované presadzovaním progresívnych a nových technológií a technologických postupov pri budovaní a rekonštrukcií tratí ŽSR.

 

Jedným z najdôležitejších krokov, ktoré je vhodné vyzdvihnúť je najmä zvládnutie technológie výstavby vysokorýchlostných tratí ŽSR, ďalej vybudovanie strediska na zváranie koľajníc a defektoskopického strediska na kontrolu zvarov a kovových konštrukcií nedeštruktívnou metódou. 

 

Počas svojej existencie sme získali certifikáty systému manažérstva kvality ISO 9001:2000, certifikát ISO 14001:2004 a certifikát OHSAS 18001:2007 na komplexné riadenie kvality pri výstavbe a rekonštrukcii železničného zvršku, pri zváraní koľajníc termitom aj odporom a pri nedeštruktívnom skúšaní zvarov a koľajníc, s dôrazom na ochranu pracovníkov, bezpečnosť práce a životného prostredia.

 

Certifikáty kladú vysoké nároky na všetkých pracovníkov a dodržiavanie podmienok certifikátov prispieva významnou mierou k zvyšovaniu kvality našej práce.

 

Ing. Karol Vašíček, generálny riaditeľ