PROFIL SPOLOČNOSTI

S

poločnosť bola založená v roku 1996.   V súčasnej dobe máme približne 200 zamestnancov, s bohatými skúsenosťami a vysokou kvalifikáciou, stavebnú mechanizáciu a koľajovú techniku pre zabezpečenie komplexnej stavebnej činnosti na železničnej infraštruktúre. Naši zamestnanci sa dlhodobo venujú prácam na  tratiach ŽSR v Slovenskej republike aj SŽ s.o. Správa železnic státni organizace v Českej republike, z čoho plynú  bohaté skúsenosti pri výstavbách a rekonštrukciách tratí ŽSR. Skúsenosti vedenia a zamestnancov spoločnosti sú stále doplňované presadzovaním progresívnych a nových technológií a technologických postupov pri budovaní a rekonštrukciách železničných tratí.

Realizujeme práce na výstavbe vysokorýchlostných tratí, rekonštrukcie železničných a električkových tratí, rekonštrukcie trativodov a priepustov, výstavbu nástupíšť, výstavbu oporných múrov, čistenie a zriaďovanie odvodňovacích priekop. Vybudovali sme stredisko na zváranie koľajníc a defektoskopické stredisko na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, vizuálnou, ultrazvukovou, kapilárnou, magnetickou metódou a metódou vírivými prúdmi.

Počas nášho pôsobenia na trhu spoločnosť postupne zaviedla integrované manažérske systémy a je  certifikovaná v zhode s požiadavkami   noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 3834-2:2005  a certifikát OHSAS 18001:2007 na komplexné riadenie kvality pri výstavbe a rekonštrukcií železničného zvršku, pri zváraní koľajníc a súčasti výhybiek aluminotermickým, odtavovacím stykovým zváraním alebo zváraním elektrickým oblúkom a pri nedeštruktívnom skúšaní zvarov koľajníc a súčastí výhybiek, s dôrazom na ochranu zamestnancov, bezpečnosť práce a životného prostredia. Zároveň je spoločnosť držiteľom osvedčenia subjektu zodpovedného za údržbu a v každoročnom hodnotení vo verejnom obstarávaní vystupuje ako spoľahlivý partner.

Integrované manažérske systémy  a hodnotenia kladú vysoké nároky pre všetkých zamestnancov spoločnosti na udržiavanie podmienok štandardov noriem systému, čo prispieva významnou mierou k zvyšovaniu kvality našej práce, vedie nás k neustálemu zlepšovaniu sa, so zreteľom splniť očakávania a požiadavky v prospech spokojnosti zákazníka.

Certifikáty kladú vysoké nároky na všetkých pracovníkov a dodržiavanie podmienok certifikátov prispieva významnou mierou k zvyšovaniu kvality našej práce.

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

NAŠE ČINNOSTI

Výstavba, rekonštrukcia a oprava žel. tratí, výhybiek, výhybkových rozvetvení vrátane modernizácie vysokorýchlostných. žel. koridorov

Stavby železničného spodku

Opravy a údržba vlečiek

Pokladanie koľajových polí špeciálnym portálovým žeriavom Donnelli PTH-350

Realizácia umelých stavieb (Priepusty, oporné a zárubné múry)

Rekonštrukcia železničných priecestí

Výstavba a rekonštrukcie nástupíšť

Zhotovovanie kabelových trás

Zriadenie bezstykových koľají

Zváranie aluminotermické, odtavovacie stykové, el. oblúkom, technológiou Inerschield

Defektoskopické merania - ultrazvukom, kapilárnou, vizuálnou, magnetickou metódou, virivími prúdmi

Renovácia (naváranie) súčasti výhybiek

Kontinuálne merania geometrickej polohy koľaje krabom

Opravy geometrickej polohy koľaje

Iná geodetická činnosť v investičnej výstavbe

Čistenie koľajového lôžka

Regenerácia koľajových polí

Doprava materiálu po železničných tratiach

Prenájom mechanizácie, strojov a zariadení

Odstraňovanie následkov ekologických havárii a havárií na železničných tratiach

Iná stavebná činnosť

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Komplexná rekonštrukcia železničnej trate na úseku Čadca – Skalité a výhybiek v železničnej stanici Skalité na prechode do Poľska.

Komplexná rekonštrukcia koridorovej trate Cífer – Trnava a Svätý Jur – Pezinok na rýchlosť 160 km/h.

Komplexná rekonštrukcia koľaje č.2. Traťový úsek železničná stanica Družstevná pri Hornáde – železničná stanica Kysak.

Komplexná obnova koľajového zvršku, spodku, v dĺžke 8km, výstavba kanalizačných zvodov, priepustov, protihlukovej steny Brno Maloměřice – Modernizácia traťového úseku, Brno Maloměřice – Brno Židenice.

Stavba realizovaná v rokoch 2015-2016 v združení spoločností RIDERA – PROMINECON CZ – Železničné stavby Košice.

Oprava a údržba železničného zvršku, spodku a odstraňovanie ekologických havárií.

Železničný zvršok, železničný spodok, úprava zabezpečovacieho zariadenia, úprava Trolejoveho Vedenia, Elek.ohrev vedenia, rušenie výhybiek č. 432, 436ab, rušenie koľaje 156e + realizácia

Železničný zvršok, úprava TV, úprava zabezpečovacieho zariadenia- realizácia

Zriadenie pevnej jazdnej dráhy v úseku montážnej jamy, odfekálňovacieho stanovišťa vozňov a umývacej linky vozňov.

Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 27,468-30,468 km – realizácia

Odstraňovanie následkov nehodovej udalosti A2 v NŽST Krompachy zo dňa 16.02.2019

CERTIFIKÁTY

ISO 9001

ISO 3834

ISO 14001

ISO 45001

Certifikát spoľahlivého partnera

Certifikát ECM

Certifikát spoľahlivosti

Osvedčenie o registrácii

Politika kvality

DOKUMENTY

„Správa o oprávnenom meraní emisií zo spaľovacieho zariadenia K2 plynovej kotolne v prevádzke Železničné stavby .a.s, Medená 16, Košice – Barca. Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Meranie hodnôt emisných veličín CO a NOx zo spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 15 MW podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. Uvedené výsledky hmotnostných koncentrácií CO a NOx sú dôveryhodné

Meranie emisií 1/2

Meranie emisií 2/2

Osobné vozidlá, dodávky, nákladné vozidlá, príves, náves, autobus

Scania R124 LA 4×2 420 ťahač
BAN PV 01 prives
PANAV NPL 50 naves
Fiat Ducato 250 – 2x
VW Crafter 6 miestny
VW Crafter 9 miestny
MB Sprinter 3x
Iveco 65C17 Hydr.ruka
MB Atego 815D 3620 Hydr.ruka 2x
Tatra 815 Hydr.Ruka PR3
MB Atego 1018D
MB Atego 815D 3620 5x
MB Atego 816/970
Tatra 815-2 VU 28 210 6X6 Valnik -2x
MB Atego 918D CISTERNA 6000L Palivo
Tatra 815 280R25 28270 6×6 Cisterna 12000L palivo
Tatra 815 P208 6×6 Cisterna Voda
Iveco Irisbus Proway LA1A 2243V

Stavebná mechanizácia

IVECO TRAKKER AD260T41 kontajnernovy nakladac
PRAGA V3S AD080 Autožeriav 3x
Tatra 815 S3 26 208 6×6 Sklápač
Tatra 815 Autožeriav P14 28 208 6×6 – 2x
Tatra T815 UDS P26 208 6×6 114a Autorypadlo 2x
ATLAS 1304.1 ZW Dvojcestne rypadlo
ATLAS 1604KZW Dvojcestne rypadlo 3x
Buldozer
Buldozer CATERPILLAR D6R XL DS
Kolesovy nakladac LOCUST L752
Kolesovy nakladac UNK 320
Kracajuce rypadlo A6000 plus
Kracajuce rypadlo A81 MENZI MUCK – 3x
Vibracny valec VV1100
Vibracny valec VV170
Vibracny valec VV110
Vysokozdvizny vozik SAMUK FD35T 4×4

Koľajová mechanizácia

Lokomotiva 740 – 3x
T 211
Nákladné vagóny : Plošinoý, Chopper, Dumcar, SAV, Valečkový vozeň PA, Ubytovací, spolu 135 ks
Tatra 815 NTH 22 235 6X6 NosičKK široký rozchod
Tatra 815 NTH 22 235 6X6 NosičKK
ASP 07-16/56 Podbijacka Plasser siroky rozchod
ASP 07-16/92 Podbíjačka Plasser
ASP 08-275 Podbijacka Plasser
ASP 08-475/45 Podbijacka vyhybkova Plasser
ASP 09-16/151 Podbijacka Plasser
DZ500/173 Uvolnovacka a utahovacka upevnovadiel MTH Praha
DZ500/48 Uvolnovacka a utahovacka upevnovadiel MTH Praha
MPD 1267 Posuvac kol.poli po vagonoch AO Kaluga ZSSR
PKP 20/25/08 Pokladac kolajovych poli Mostaren Brezno
PKP 20/25/14 Pokladac kolajovyc poli Mostaren Brezno
PRSM 3/124 Zvaracka kolajnic Kaluga ZSSR
PTO 200/46 Dumcar s dopravnikovymi pasmi MTH Praha
PUSL 71/107 – Zhrnovac strk. lozka – 3x
RM 74 Cistic strk.lozka siroky rozchod Plasser
RM 76 Cisticka strk.lozka Plasser
SCH 150/28 Cisticka lozka za hlavou kolajnic MTH Vrutky
PTH 350 DONELLI Suprava portalovych zeriavov Geismar
SVP 74/133 Vytahovak podvalov + Kosacka MTH Vrutky
UK 25-18/159 Pokladac kol.poli ZSSR
USP 303/513 Pluh na upravu strk.lozka do zasobnikom

KONTAKT

Spoločnosť

Železničné stavby, a.s. Košice
Južná trieda 66
040 01 Košice
IČO: 31 714 421
DIČ: 2020486292
IČ DPH: SK202048629

Sekretariát

 • Tel.: +421 55 611 88 21

 • Mob: + 421 911 146 455

 • Email: sekretariat@zeleznicnestavby.sk

ECM

 • Tel.: +421 55 611 88 10

 • Email: dispecer@zeleznicnestavby.sk

 • Tel: +421 903 906 451

 • Email: doprava@zeleznicnestavby.sk

 • Tel: +421 903 401 206

Mechanizačné stredisko:

 • Medená 16, Košice

 • tel: +421 910 914 974

 • tel: +421 903 446 539