PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená 1.8.1996. V súčasnej dobe máme asi 160 pracovníkov, s bohatými skúsenosťami a vysokou kvalifikáciou pre výkon svojej činnosti, väčšie množstvo špeciálnych traťových strojov na zabezpečenie svojej činnosti. Naši pracovníci sa dlhodobo venujú práci na železničných tratiach na Slovensku, z čoho plynú bohaté skúsenosti pri výstavbách a rekonštrukciách tratí ŽSR. Skúsenosti vedenia a pracovníkov spoločnosti sú stále doplňované presadzovaním progresívnych a nových technológií a technologických postupov pri budovaní a rekonštrukcií tratí ŽSR.

Jedným z najdôležitejších krokov, ktoré je vhodné vyzdvihnúť je najmä zvládnutie technológie výstavby vysokorýchlostných tratí ŽSR, ďalej vybudovanie strediska na zváranie koľajníc a defektoskopického strediska na kontrolu zvarov a kovových konštrukcií nedeštruktívnou metódou.

Počas svojej existencie sme získali certifikáty systému manažérstva kvality ISO 9001:2000, certifikát ISO 14001:2004 a certifikát OHSAS 18001:2007 na komplexné riadenie kvality pri výstavbe a rekonštrukcii železničného zvršku, pri zváraní koľajníc termitom aj odporom a pri nedeštruktívnom skúšaní zvarov a koľajníc, s dôrazom na ochranu pracovníkov, bezpečnosť práce a životného prostredia.

Certifikáty kladú vysoké nároky na všetkých pracovníkov a dodržiavanie podmienok certifikátov prispieva významnou mierou k zvyšovaniu kvality našej práce.

Certifikáty

NAŠE ČINNOSTI

Výstavba, rekonštrukcia a oprava železničných tratí, výhybiek, výhybkových rozvetvení vrátane modernizácie vysokorýchlostných železničných koridorov.

Výstavba, rekonštrukcia priepustov, oporných a zárubných múrov, nástupíšť, rámp a železničných prejazdov všetkých typov.

Zriaďovanie sanačných vrstiev podvalového podložia klasicky, metódou obrácania vrstiev a budovanie odvodňovacích systémov.

Budovanie bezstykovej koľaje, zváranie výhybiek termitom a odporovým spôsobom.

Nedeštruktívne skúšanie dráhových, oceľových, mostových konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel ultrazvukovou metódou.

Opravné práce traťovými a zemnými strojmi na železničnom spodku a zvršku, opravy geometrickej polohy koľaje, čistenie koľajového lôžka, regenerácia jazykov a srdcoviek na výhybkách, montáž demontáž a regenerácia koľajových polí.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Viac info

Viac info

Viac info

Viac info

ĎALŠIE REALIZOVANÉ PROJEKTY

 • ŽSR – Obnova koľaje č.1 Ružomberok – Ľubochňa. 2002-2004

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia koľaje č.2. Traťový úsek železničná stanica Družstevná pri Hornáde – železničná stanica Kysak. 2001-2003

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č1, Spišská Nová Ves – Vydrník. 2005

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č1,2 železničná stanica Kraľovany a koľají č.1,2 Kraľovany – Turany. 2005-2006

 • ŽSR – železničná stanica Prešov – peronizácia. 2006-2007

 • ŽSR – Obnova koľaječ.2 Východná – Kráľová Lehota. 2002

 • ŽSR – Železničná stanica Krásna nad Hornádom, komplexná rekonštrukcia výhybiek so sanáciou podvalového podložia. 2002

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia nástupíšť, TEŽ v železničnej stanici Štrbské Pleso. 2001-2003

 • ŽSR – Oceliareň Strážske – kompletná výstavba vlečky

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia výhybiek v železničných staniciach Streda nad Bodrogom, Pribeník

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia nástupíšť Tatranských elektrických železníc :  Štrbské Pleso a Starý Smokovec

 • ŽSR – Komplexná rekonštrukcia nástupíšť v železničnej stanici Poprad-Tatry a Vrútky

 • ŽSR – Obnova koľajovej trate širokého rozchodu  v úseku štátna hranica s Ukrajinou až Veľké Kapušany a na úseku Slanec-Slančík

CERTIFIKÁTY

ISO 9001

ISO 3834

ISO 14001

ISO 18001

Certifikát spoľahlivého partnera

KARIÉRA

Viac info

Viac info

Viac info

Viac info

Viac info

Viac info

Viac info

Viac info

Viac info

Viac info

KONTAKT

Železničné stavby, a.s. Košice
Južná trieda 66
040 01 Košice
IČO: 31 714 421
DIČ: 2020486292
IČ DPH: SK2020486292

Sekretariát

 • Tel.: +421 55 611 88 21

 • Fax: +421 55 611 88 42

 • Email: sekretariat@zeleznicnestavby.sk

Dispečer

 • Tel.: +421 55 611 88 28

 • Fax: +421 55 611 88 43

Vedenie spoločnosti

 • Generálny riaditeľ: Ing. Karol Vašíček
 • Výrobný riaditeľ: Ing. Jaroslav Sivák

 • Technický riaditeľ: Ing. Milan Černica
 • Ekonomický riaditeľ: Ing. Dušana Matuová

Predstavenstvo spoločnosti

 • Predseda predstavenstva: Ing. Michal Merga

 • Podpredseda predstavenstva: Ing. Martin Buňák
 • Člen predstavenstva: Ing. Karol Vašíček